Ofte haster det med å få på plass et forbrukslån. Heri ligger nettopp fordelen med denne typen kreditt. De kan skaffes raskt, og til hvilket som helst lovlig formål. I tillegg er kravene til søkeren ganske lave sammenlignet med mange andre former for finansiering. Fordi hele prosessen skjer digitalt, kortes også tiden ned betraktelig. Det gjør det mulig å skaffe penger i nødstilfeller i utlandet, til hastereparasjoner av kjøretøy, innkjøp av nødvendige ting og tang, og mye annet. Det store spørsmålet som da gjenstår er kostnadene. For å være sikker på at det forbrukslånet man velger er gunstig, bør man ta seg tid til å sammenligne flere tilbud, selv om det haster med å få på plass lånet.

Er ”på dagen” mulig?

Joda, man kan søke forbrukslån på dagen. De fleste bankene vi anbefaler svarer på søknaden mer eller mindre med en gang, og sjelden tar det over en time dersom du søker innen vanlig åpningstid for banken. Får man på plass avtalen raskt nok etter dette, vil pengene kunne bli overført til din konto umiddelbart. Det betyr at den eneste faktoren som da gjenstår, er selve transaksjonen. Foregår den tidlig på morgenen, og du har bankkonto i en av de større bankene, kan du faktisk ha pengene disponible samme dag.

Men, dette er likevel ikke det aller vanligste scenariet. Bankene opplyser selv at det vanlige er mellom 1 og 3 dager. Det typiske er at et lån innvilges samme dag du søker, mens selve overførselen kommer neste dag. Deretter kan det også ta inntil 1 dag før pengene registreres på din konto.

Store forbrukslån fra Bank Norwegian

En av de største fordelene med forbrukslån fra Bank Norwegian er at lånesummene dekker nær sagt alle behov. Det minste lånet uten sikkerhet du kan søke om er på 5 000 kroner, mens det største er på hele 500 000 kroner. Banken stiller også ganske overkommelige krav til søkeren, med 18 års grense og blant de laveste inntektsgrensene. Merk at søknadskravene er minimumskrav. Det vil si at dersom du for eksempel akkurat faller innenfor, vil du likevel neppe få tildelt et lån på maksimalsummen (en halv million). Banken kan komme til å tilby deg lavere lån enn det du søkte om, dersom de vurderer det slik at du vil få problemer med å betjene et lån som er større.

Markedslederen OPP Finans

OPP Finans har også forbrukslån på inntil 500 000 kroner uten at det kreves sikkerhet for lånet, men her er minste lånesum på 10 000 kroner. Kravene til søkeren er litt høyere enn hos Bank Norwegian, og du må være 21 år, samt tjene minst 200 000 i året for å få låne fra denne banken. OPP gir svar på søknaden umiddelbart og er raske på utbetaling etter at du eventuelt har returnert en akseptert låneavtale.

Smålån fra Thorn

For forbrukslån med lave summer er Thorn en av de mest populære. Kredittselskapet har en lånegrense på 100 000 kroner på usikrede forbrukslån, i tillegg til å tilby et par andre lånemuligheter. Om du bare skal låne et lite beløp, kan det lønne seg å undersøke selskaper som dette, da etableringsgebyret deres er lavere enn hos de bankene som tilbyr de virkelig store lånene.

Klikklån blant de raskeste

Som Thorn tilbyr Klikklån små forbrukslån som kan skaffes veldig raskt, men lånegrensen her er enda lavere enn alle de tidligere nevnte finansselskapene. Grenesene er mellom 5 000 og opp til maksimalt 40 000. Klikklån skryter av å være blant de raskeste på både utbetaling og søknadsvurdering, noe som neppe er veldig feil. De gir svar umiddelbart på søknaden (i åpningstiden) og betaler ut lånet prompte etter at papirmølla er overstått.

Brukskreditt på dagen

Et godt alternativ til vanlige forbrukslån er brukskreditten du kan søke om fra Komplett Bank. Lånet fungerer slik at summen du får innvilget står på bankens konto, inntil du overfører til din egen. Du kan overføre akkurat så mye du vil innenfor kredittrammen. Rentene løper da kun på den delen du velger å ha stående parat på din egen konto. Dette er en kjempefordel dersom du vil ha penger klare til hva som helst, samtidig som du ikke får rentekostnader på det du ikke bruker.

Komplett Bank svarer på søknaden din umiddelbart etter at den er sendt inn. Deretter kommer den vanlige saksgangen med å få på plass brukskreditten, der du signerer og returnerer avtalen til banken. Pengene blir da klargjort så snart banken mottar nødvendig dokumentasjon på inntekt, samt signert låneavtale. I beste fall kan alt dette komme på plass samme dag du søkte. En annen fordel med denne formen for forbrukerfinansiering er at kreditten kan fornyes uten mye om og men, innenfor en periode på 6 måneder etter at den er oppgjort.

Slik går det raskere å få forbrukslån

Som nevnt i innledningen er det fullt mulig å få på plass et lån på dagen, inkludert det å ha pengene disponible på din egen konto. For at dette skal skje, må du være nøye med å oppgi korrekte opplysninger i søknaden. Fyller du inn noe feil, vil banken måtte bruke tid på å finne frem til de rette opplysningene. Dette kan for eksempel være at du skriver inn nåværende adresse, der denne er annerledes enn den du er oppført med i Folkeregisteret.

For å få fortgang i prosessen bør du kunne signere elektronisk med BankID, som er en sikker du vil kunne få bruk for i mange andre sammenhenger også. Da unngår du at lånepapirer må returneres med vanlig postgang. Du bør også ha klart all dokumentasjon som banken normalt vil kreve. Dette er som regel kopi av gyldig legitimasjon, kopi av siste lønnsslipp og kopi av siste års ligning/selvangivelse. Du kan som regel sende dokumentasjonen inn elektronisk, og bør derfor ha papirene skannet på din datamaskin.

Tidspunktet du søker på er også avgjørende. Haster det veldig med å få på plass et forbrukslån, bør du søke tidlig om morgenen på en vanlig ukedag. Søknader som innvilges på en fredag, vil sannsynligvis bety at pengene ikke er disponible før tidligst den påfølgende mandagen. Vær også oppmerksom på at det kan spille en rolle hvilken bank du bruker.